________________

________________

Журнал «Аптеч-ный аудит» — победитель в номинации «Информационное поле фармации»

________________

Наш хостинг:

www.lmt.kiev.ua

Журнал «Аптечный аудит» —

первое специализированное издание для руководителей

и бухгалтеров предприятий фармацевтической отрасли.

Щодо вимог до санітарно-протиепідемічного режиму та особистої гігієни працівників суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Лист

№18.2456/11-05/12931 від 07.05.2013 р.

 

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України розглянуло звернення Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація України» від 08.04.2013 №16 та повідомляє.

Основні вимоги до санітарно-протиепідемічного режиму та особистої гігієни працівників суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами встановлені Інструкцією із санітарію-протиепідемічного режиму аптечних закладів, затвердженою наказом МОЗ України від 15.05.2006 №275.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити санітарно-гігієнічні умови для роботи персоналу та виробничого процесу аптечних закладів (складів (баз), аптек, їх структурних підрозділів) згідно з чинним законодавством.

Вищезазначеним наказом не встановлені зобов’язання та періодичність участі працівників аптечних закладів у заняттях стосовно особистої гігієни та дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

Водночас повідомляємо, що Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» передбачається, що гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних установ та навчальних закладів. Курс гігієнічного навчання — обов’язкова складова частина загальноосвітньої та професійної підготовки, підвищення кваліфікації кадрів.

Гігієнічні знання є обов’язковими кваліфікаційними вимогами для працівників, які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.

Органи та заклади охорони здоров’я, медичні працівники, а також працівники освіти і культури зобов’язані пропагувати серед населення гігієнічні навички, здоровий спосіб життя. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані брати участь і створювати умови для гігієнічного навчання і виховання громадян, пропаганди здорового способу життя.

Начальник Управління лікарських засобів
та медичної продукції Л.В. Коношевич

______________________________________реклама______________________________________ ___________________________________________________________________________________

Реклама:

Книжный магазин:


Ком-пендиум-2011.


Цена 255 грн


«Лекарствен-ные средства». М.Д. Машковс-кий


Цена 160 грн

«Перечень лекарственных средств, разре-шенных к при-менению в Ук-раине, которые отпускаются без рецептов из ап-тек и их струк-турных под-разделений.».

Цена 28 грн


«Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провад-ження господар-ської діяльності у фармацевтич-ній галузі».


Цена 38 грн


«Посадові інструкції працівників організацій з роздрібної реалізації лікарських засобів».


Цена 35 грн