Журнал «Аптечный аудит» —

первое специализированное издание для руководителей

и бухгалтеров предприятий фармацевтической отрасли.

Набув чинності новий Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що 03.11.2017 (з дня офіційного опублікування, опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 03.11.2017 №86) набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2017 №811 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.10.2017 за №1266/31134), яким затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій (далі – Порядок №811).

Порядок №811 розроблено відповідно до п.п.192.1.5 п.192.1 ст.192 розділу І та п.52.6 ст.52 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. Порядок №811 визначає процедуру надання Міністерством фінансів України узагальнюючих податкових консультацій.

Так, Порядком №811 обумовлено, що узагальнюючі податкові консультації (далі – УПК) надаються:

• за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;

• у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

У разі скасування судом наказу Міністерства фінансів України про затвердження УПК буде надана нова податкова консультація з урахуванням висновків суду.

Відповідно до Порядку №811 УПК затверджуються наказами Міністерсва фінансів України і такі УПК будуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Міністерсва фінансів України протягом 5 календарних днів з дня їх надання.

Слід зауважити, що УПК не є нормативно-правовими актами.

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області

Щодо атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

На сайті МОЗ оприлюднено Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я».

Відповідно до Постанови, пропонується запровадити атестацію здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі «Охорона здоров’я», яка здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, яким є ліцензійний інтегрований іспит «Крок».

Цей іспит є стандартизованим засобом діагностики рівня професійної компетентності фахівця, яким встановлюється відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти.

Планується проводити ліцензійні інтегровані іспити «Крок» Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», спеціально уповноваженою державною організацією для здійснення МОЗ контрольних функцій з дотримання вимог до якості підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я.

Варто також зазначити, що питання відповідності вимогам законодавства про захист економічної конкуренції порядку проведення державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина « і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (Центр) ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців із вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», а також у частині порядку формування вартості послуг Центром тестування при МОЗ України з проведення іспитів досліджено в Антимонопольному комітеті України.

http://apau.org.ua

Реклама:

Книжный магазин: